اختراعات ثبت شده در ایران:
نوشیدنی انرژی زای ارگانیک زعفران  عنوان اختراعی است که پس از انجام تحقیقات بر روی تاثیر زعفران بر مغز هیجانی به ثبت قطعی اداره مالکیت فکری رسیده است. در این اختراع  ویژگی تحریک کنندگی مغز برای زعفران نشان داده شده است و زعفران به عنوان یک محرک قوی مغز در فرمول یک نوشیدنی انرژی زا بجای محرک های ستنی بکار گرفته شده است. این اختراع در مرحله فروش و بازاریابی قرار دارد.   

جهت اخذ مشاوره برای چگونگی ثبت اختراع ایده خود می توانید از طریق ایمیل تماس حاصل فرمایید و یا مراجعه بفرمایید به کتاب الکترونیکی  راهنمای گام به گام ثبت اختراع در ایران و آمریکا، از ایده تا ثروت .