اختراعات ثبت شده در آمریکا:
نوشیدنی انرژی زای ارگانیک زعفران  عنوان اختراعی است که پس از انجام تحقیقات بر روی تاثیر زعفران بر مغز هیجانی در اداره مالکیت فکری ایالات متحده تشکیل پرونده شده است.

جهت اخذ مشاوره برای چگونگی ثبت اختراع در آمریکا اینجا  مراجعه نمایید و یا مراجعه بفرمایید به کتاب الکترونیکی  راهنمای گام به گام ثبت اختراع در ایران و آمریکا، از ایده تا ثروت .