تحلیل آماری تولیدات علمی در زمینه الگوریتم های یادگیری هیجانی

الگوریتم یادگیری هیجانی (BEL) دسته ای نوظهور از الگوریتم های یادگیری الهام گرفته شده از مغز هیجانی (احساسی) هستند که با تلاشهای مرحوم پروفسور کارلو لوکاس به عنوان ابزاری توانمند در حل مسائل مهندسی به جامعه علمی معرفی شد ه اند.

تحلیل پیش رو در زمینه الگوریتم های یادگیری هیجانی بر مبنای آمار استخراج شده از سال 2004 یعنی نقطه تولد روشها، تا 1/2016 می باشد که شامل 132 سند اندیس شده در اسکاپوس (Scopus) است.

شکل زیر توسعه روشها را در شاخه های مختلف علمی بررسی می کند. همانطور که مشاهده می شود این روشها به ترتیب بر روی شاخه های مختلف مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضیات، انرژی، مواد، علوم تصمیم سازی، زمین و محیط، بیوشیمی، مهندسی شیمی و  پزشکی بیشتر از مابقی رشته ها تاثیر داشته است، تا جاییکه حدود 1.5 درصد تولیدات علمی در این زمینه سهم توسعه علمی شاخه پزشکی است.

شکل زیر انواع استاد منتشر شده را در این بازه نشان می دهد و بیان گر سهم 46.2 درصدی مقالات مجلات معتبر است. لازم به ذکر است این آمار بر اساس مجلات isi و غیر isi اندیس شده در اسکاپوس است و شامل مجلات دیگر نمی شود.

شکل زیر سهم محققین مختلف را در تولیدات علمی در این زمینه نشان میدهد که همچنان مرحوم پرفسور کارلو لوکاس با تولید 35 سند تاثیر گذارترین محقق در این حوزه می باشند.

 شکل زیر رتبه دانشگاه های پیشرو در توسعه علمی این حوزه را نشان میدهد. دانشگاه تهران پیشرو ترین دانشگاه و دانشگاه Texas A&M پیشرو ترین دانشگاه غیر ایرانی است.

 و در انتها شکل زیر پیش بینی ساده و نادقیقی از تولیدات علمی در سال جاری میلادی (2016) و سال 2019 را نشان میدهد.

 

 

              الگوریتم های یادگیری هیجانی مغز