کارهای تحقیقاتی ما بر روی توسعه ابزارهای هوش مصنوعی متمرکز است. این سایت مجموعه ابزارهای الهام گرفه شده از مغز  که از تحقیفات نتیجه شده است را جهت ارزیابی و توسعه در کاربردهای مختلف ارایه می کند. این ابزارها در مقالات ارایه شده در سایت معرفی شده اند و امکان  خرید و دانلود آنها مهیا شده است.  در بخش خرید،  مقالات، برنامه ها و کدهای منبع مربوط به مقالات مهیا شده است. جهت هر گونه سووال  یا همکاری تماس حاصل فرمایید. اطلاعات تماس در سایت مهیا شده است.