ثبت اختراع در آمریکا:

ثبت اختراع در آمریکا بر خلاف ایران که زیر نظر قوه قضاییه است از طریق دولت آن کشور انجام می شود.

به چند دلیل ثبت اختراع در آمریکا  به اندازه ثبت اختراع در ایران و ثبت اختراع جهانی مهم است و شاید مزایای بیشتری از لحاظ هزینه-فروش داشته باشد.

اول اینکه اختراعی که در آمریکا ثبت می شود از لحظه فایل شدن بطور خودکار مصونیت جهانی پیدا می کند و عملا دیگر ثبت جهانی نمی شود.
نکته دیگر اینکه هزینه های ثبت در آمریکا برای ایرانیان بسیار پایین تر از ثبت جهانی است.
نکته سوم  اینکه فرصت ها برای فروش اختراعات ثبت شده در آمریکا بسیار زیاد است.
دفاتر و سایتهای بسیاری برای فروش اختراعات ثبت شده در آمریکا وجود دارد که مخترعین ایرانی می توانند اختراعات خود را در آنجا به فروش بگذارند.

در هر صورت برای اخذ راهنمایی جهت ثبت اختراع در آمریکا از طریق ایمیل تماس حاصل فرمایید و یا مراجعه بفرمایید به کتاب الکترونیکی  راهنمای گام به گام ثبت اختراع در ایران و آمریکا، از ایده تا ثروت .