کتاب الگوریتم های یادگیری هیجانی


پیشگفتار کتاب

در چهارچوب علوم شناختی، اخیرا محققان از مغز هیجانی الهام گرفته اند تا روشهای جدیدی را برای کاربردهای مهندسی ارایه دهند. نمونه ای از این روشها، الگوریتم یادگیری مغز هیجانی (BEL) است که از طرفی منجر به توسعه ابزارهای مهندسی شده و از طرف دیگر، بهبود مدلهای محاسباتی مغز هیجانی را نتیجه داده است. از کاربردهای توسعه داده شده BEL می توان به کنترل هوشمند، علوم پیش بینی و استخراج الگو اشاره کرد.  همچنین BEL به عنوان یک معماری شناختی از مغز هیجانی، در توضیح بسیاری از مسائل مربوط به هیجانات می تواند مثمر ثمر واقع شود.کتاب پیش رو به مبانی زیستی و ریاضی BEL و مدلهای توسعه داده شده آن می پردازد و بستر مناسبی را برای توسعه هر چه بیشتر این روشها فراهم کرده است. در نگارش کتاب فرض شده است که خوانندگان محترم با مفاهیم اولیه روشهای یادگیری آشنا هستند، لذا کتاب پیش رو با مقدمه ای بر الگوریتم های یادگیری الهام گرفته شده از مغز هیجانی شروع شده است. در فصل دوم، مبانی زیستی و روانشناسی عصبی مغز هیجانی مطرح شده است و فصل سوم به معرفی BEL به عنوان یک روش الهام گرفته شده از مغز هیجانی پرداخته است. فصل چهارم این کتاب در برگیرنده یک مدل توسعه داده شده BEL است که با عنوان BEL رقابتی مطرح شده است. در نهایت، فصل پنجم به جمع بندی و بررسی راه های میسر برای توسعه این روشها اشاره دارد. همچنین جعبه ابزارهای نرم افزاری لازم برای پیاده سازی و توسعه روشهای مورد بحث در این کتاب به همراه فایل راهنمای استفاده از آنها در سایت www.bitools.ir مهیا شده است. امید است کتاب پیش رو برای اساتید و دانشجویان علاقه مند مفید واقع شود.

کتاب الگوریتم های یادگیری هیجانی
 


  مشاهده فهرست مطالب