فهرست مطالب کتاب الگوریتم های یادگیری هیجانی


کتاب الگوریتم های یادگیری هیجانی
  قیمت: تومان11500


  پرداخت و دانلود کتاب