کتاب شبکه های عصبی مصنوعی هیجانی


پیشگفتار کتاب

شبکه عصبی مصنوعی هیجانی (ENN)، یک کلاس جدید از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می باشدکه ویژگیهای منحصر به فردی دارد و توانسته در طیف وسیعی از کاربردها موفقتر از ANN  ها نشان دهد. از کاربردهای متنوع توسعه داده شده برای ENNها  می توان به پیش بینی سری زمانی تولید نیروی باد، شناسایی الگوی چهره و حل مسائل برنامه ریزی خطی اشاره کرد. کتاب پیش رو به معرفی ساختارENN ، الگوریتم های یادگیری آن، کاربردهای آن و چگونگی توسعه آن اشاره دارد. همچنین جعبه ابزار نرم افزار متلب برای توسعه ENN  در پیوست این کتاب است و در اینجا توضیح داده می شود. هرچند ENN ها، ساختاری است که مانند دیگرANN  ها  بر مبنای مدلسازی عصب شناسی مغز ایجاد شده است، اما در اینجا تاکید ما بر روی منابع زیستی مورد الهام آن نخواهد بود و از ورود و استفاده از لغت شناسی زیستی تا جای ممکن پرهیز شده است تا برای اساتید، دانشجویان و محققان رشته های غیر پزشکی مفید واقع شود. در نگارش کتاب فرض شده است که خوانندگان محترم با مفاهیم اولیه شبکه های عصبی مصنوعی آشنا هستند و کلیات چگونگی بکار بستن آنها را می دانند. لذا کتاب پیش رو با مقدمه ای از  ENN شروع شده، سپس ساختار و الگوریتم های یادگیری آنها را توضیح می دهد و در نهایت کاربردهای متنوع آنها را به تصویر می کشد. کلیه جعبه ابزار های متلب استفاده شده در این کتاب در سایت www.bitools.ir فراهم شده است. امید است کتاب پیش رو به آشنایی دقیق خوانندگان محترم با ENN ها کمک کند.

کتاب شبکه های عصبی مصنوعی هیجانی
 


  مشاهده فهرست مطالب