کتاب راهنمای گام به گام ثبت اختراع در ایران و آمریکا، از ایده تا ثروت


پیشگفتار کتاب

ایرانیان مردمانی با ایده‌هایی بکر هستند. ایده‌هایی که پتانسیلی قوی برای تولید ثروت در کشور را فراهم کرده ‌است. کتاب پیش رو راهنمای ایده تا ثروت است؛ راهنمای ایجاد ایده تا ثبت اختراع، فروش و تجاری‌سازی آن است. در نگارش کتاب به نکات و پیچیدگی‌هایی که ممکن است طی این مراحل به وجود بیاید، اشاره‌شده است و راه‌کارهای عملی برای آن معرفی‌شده است.  فصل 1، دو موقعیت شروع برای ظهور یک ایده متصور شده است و مراحل ایده تا ابتکار و ابتکار تا آمادگی ثبت حق اختراع را توضیح می‌دهد. انتهای فصل 1، با ذکر بالا بودن هزینه‌های ثبت بین‌المللی اختراع برای ایرانیان، به هزینه‌های معقول ثبت اختراع در ایران و آمریکا اشاره دارد. ثبت اختراع در آمریکا، به‌خصوص در مواردی که مخترع قصد فروش اختراع و یا صادرات محصول اختراع به آمریکا را دارد، مفید است. ازاین‌رو، فصل 2 به مراحل ثبت اختراع در ایران اشاره دارد و فصل 3، مراحل انجام ثبت در آمریکا را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهد. فصل 4 کتاب، استراتژی عملی فروش ایده و ابتکار را بیان و راه‌کارهای فروش اختراعات و امکانات و ظرفیت‌های داخلی و خارجی موجود را برای تولید ثروت معرفی می‌کند. نگارش کتاب به‌گونه‌ای است که انجام مراحل آن، نیاز به‌پیش نیاز علمی یا تخصصی خاصی ندارد و انجام آن برای افراد غیرمتخصص نیز میسر است. امید است کتاب پیش رو به موفقیت نهایی مخترعین و افزایش ثروت در جامعه کمک کند. 

 

کتاب راهنمای گام به گام ثبت اختراع در ایران و آمریکا، از ایده تا ثروت
  

   مشاهده فهرست مطالب